ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธรรมรัตน์    จิตรประเสริฐ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เชียงคาน
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)