ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ทิพยา    แก้วสุวรรณ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกกทอง
สังกัด
สพป.เลย เขต 1