ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย แพง    ลุนาหา
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกกดู่
สังกัด
สพป.เลย เขต 1