ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิรุตติ์    พลบุตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าผาง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1