ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปิยะนันท์    ธิโสภา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองแสง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2