ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เอกศักดิ์    แสนวัง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สุทธสิริโสภา
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2