ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ศุภลักษณ์    ใหม่วงษ์
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)