ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วุฒิชัย    เพียรงาม
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
สังกัด
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1