ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชินวัฒน์    โถบำรุง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1