ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ทานตะวัน    ไชยวงษ์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านวังตะโก
สังกัด
สพป.ชลบุรี เขต 1