ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทรงศิลป์    ศรีจันทร์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนราษีวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)