ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เอื้อมพร    ด้นประดิษฐ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านค่ายหางเรียง
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1