ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมหมาย    แน่นอุดม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลบ้านเขว้า
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1