ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สายสมร    พุทธิไสย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1