ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว รุสดา    เจ๊ะปันจะ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองสงค์
สังกัด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2