ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่พันตรี กิตติศักดิ์    นามวงศ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1