ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กฤษณ์    วิชัยวงษ์
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนสูงพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)