ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อานนท์    นนทวัน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนสูงพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)