ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุพจน์    นามขันทอง
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โคกเจริญวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)