ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นฤมล    พลชา
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดินทรายอ่อน
สังกัด
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1