ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ถาวร    พิมพ์นนท์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เตชะไพบูลย์ 1
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2