ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ทิพย์วรรณ    ทองสง่า
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดินทรายอ่อน
สังกัด
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1