ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เข็มชาติ    ทดคุย
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดลาดยาว
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1