ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมชาย    สุวรรณราช
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลปัตตานี
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1