ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมพงษ์    พรหมพูล
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลนราธิวาส
สังกัด
สพป.นราธิวาส เขต 1