ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เพชรมณีรัตน์    นามบุตร
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดินทรายอ่อน
สังกัด
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1