ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อาทิตย์    โมรา
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบางแสม
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1