ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กัญจรีย์    หิรัญรัตน์
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแหล่งควาย
สังกัด
สพป.เลย เขต 1