ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สายทอง    ไชยคีนี
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาดินดำ
สังกัด
สพป.เลย เขต 1