ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุพัตรา    ภักดีสวัสดิ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ธาตุนารายณ์วิทยา
สังกัด
สพม.เขต 23(สกลนคร)