ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภราดา    อัศวรัตนกุล
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านน้ำภู
สังกัด
สพป.เลย เขต 1