ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุบรรณ    ธรรมกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านแหล่งควาย
สังกัด สพป.เลย เขต 1