ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุบรรณ    ธรรมกุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแหล่งควาย
สังกัด
สพป.เลย เขต 1