ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภาณุพงษ์    พรหมมาวัย
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านน้ำภู
สังกัด
สพป.เลย เขต 1