ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ยุพา    อ่อนเวียง
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าสวรรค์
สังกัด
สพป.เลย เขต 1