ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สว่าง    บุญกุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุดชุมแสง
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1