ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กานดา    ศรีจันทร์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
สังกัด
สพป.บึงกาฬ