ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กาญจนันท์    ่ม่วงนนทศรี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาดินดำ
สังกัด
สพป.เลย เขต 1