ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง กาญจนันท์    ่ม่วงนนทศรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านนาดินดำ
สังกัด สพป.เลย เขต 1