ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุเนก    วงศ์ลา
ตำแหน่ง
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
สังกัด
สพป.เลย เขต 1