ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุเนก    วงศ์ลา
ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
สังกัด สพป.เลย เขต 1