ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ทัศนีย์    เที่ยงคำ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ห้วยหินพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)