ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บรรลือ    ทวีสิน
ตำแหน่ง
ยาม ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นนทบุรีพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)