ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จิตรลดา    พลเยี่ยม
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ห้วยผึ้งพิทยา
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)