ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไพทูรย์    แก้วไชยะ
ตำแหน่ง
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาโป่ง
สังกัด
สพป.เลย เขต 1