ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ประหัส    ปุ้มกระโทก
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
สังกัด สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)