ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว วีรนุช    สนประเสริฐ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
สังกัด สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)