ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ณัชชา    ชำนาญเขียว
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาโป่ง
สังกัด
สพป.เลย เขต 1