ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธิติวัฒน์    พิไลวงศ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนราษีวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)