ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทศวรรษ    แทนโสภา
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนราษีวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)