ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไพฑูรย์    พรเพ็ง
ตำแหน่ง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนราษีวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)