ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชวนะ    ทวีอุทิศ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โซ่พิสัยพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 21(หนองคาย)