ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศุภกิต    ถิ่นทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พระบาทนาสิงห์พิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 21(หนองคาย)